Wat is resolutie en wanneer is een foto groot genoeg?

Hoe groot is de foto? Dit is een vraag die je op 2 manieren kunt interpreteren. Bedoel je de letterlijke afmetingen, zoals bijvoorbeeld A4 formaat? Of bedoel je het aantal MB’s? Dus hoeveel ruimte de foto op je computer inneemt?

In deze uitleg ga ik, in eerste instantie, uit van de letterlijke afmeting/beeldformaat. Dit omdat je aan de hand hiervan de kwaliteit kunt bepalen. We hebben het hier dus over afbeeldingen en niet over vector-bestanden.

Een foto is opgebouwd uit verschillende puntjes, die wij pixels noemen. Hoe dichter deze pixels bij elkaar staan, hoe scherper het beeld. Dit noemen wij pixeldichtheid. De pixeldichtheid wordt berekend per vierkante inch. Oftewel het aantal pixels per 2,5cm x 2,5cm. De Engelse en meest gangbare term hiervoor is DPI. Dots Per Inch. 

Het aantal DPI wordt weergegeven in een cijfer. Dit cijfer geeft de resolutie van een foto weer. Echter zit er wel een verschil in de resolutie die je foto zou moeten hebben. Een foto voor bijvoorbeeld je website heeft een resolutie nodig van 144 pixels per inch. Een foto voor op je flyer heeft een resolutie nodig van 300 pixels per inch.

Antwoord: Wanneer is een foto groot genoeg?
Omdat we rekenen in het aantal pixels per 2,5cm x 2,5cm zou je voor een kleine foto in verhouding minder pixels nodig hebben dan bij een grote foto. Het antwoord op deze vraag is dus per foto verschillend!

In mijn fotobewerkingsprogramma Photoshop kan ik heel makkelijk zien wat de resolutie van een foto is. Je kan dus altijd je foto even toesturen ter controle.

Maar er is nog een ander trucje om een grove berekening te maken van je foto. Hiervoor heb je het aantal MB’s nodig die jouw foto inneemt op de computer. Het is een gegeven dat hoe meer pixels je foto bevat, hoe meer ruimte deze inneemt op je computer. Je zou kunnen zeggen dat een foto van 3MB voldoende is voor een afdruk op A4 formaat. Een foto van 1MB kan al voldoende zijn voor op een website.

(1MB = 1000KB)