Privacyverklaring

Ik ga serieus met jouw privacy om. Deze privacyverklaring geldt daarom voor iedereen die de website van Toet Ontwerp bezoekt of op andere wijze contact legt met mij.

Gegevens van personen die contact leggen met Toet Ontwerp:
Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Toet Ontwerp, informatie inwint, een mailbericht stuurt of andere berichten naar mij verzendt, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruik ik om de dienst uit te kunnen voeren of zorgen ervoor dat ik je van informatie kan voorzien, je vragen kan beantwoorden of op verzoeken in kan gaan. De persoonsgegevens sla ik op op de beveiligde server van Toet Ontwerp of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij.

Het kan zijn dat ik je gegevens gebruik om je als zakelijke relatie te attenderen op een dienst, product of andere aanvulling waar je je voordeel mee kan doen. Daarom bewaar ik je persoonsgegevens gedurende mijn loopbaan als grafisch ontwerper. Natuurlijk heb je altijd het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Wil je niet dat ik je persoonsgegevens bewaar? Laat het mij weten, dan verwijder ik je gegevens uit mijn systeem.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden
Het kan zijn dat het nodig is om je persoonsgegevens de delen met derden om jouw opdracht uit te voeren of de benodigde informatie in te winnen. Dit doe ik nooit zonder vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Cookies
Toet Ontwerp plaatst cookies bij bezoekers van de website voor het meten en analyseren van het gedrag. Zoals google analytics, Active campaign en LinkedIn.
Dit zijn kleine (tijdelijke) bestanden op je computer. Cookies zorgen ervoor dat er automatisch informatie vooraf in- gevuld wordt wanneer je opnieuw op de website komt. Voor Toet Ontwerp helpen cookies om het gebruik van de website te monitoren en eventueel verbeteringen aan te brengen.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van teksten en beelden die via Toet Ontwerp gepubliceerd worden zijn eigendom van Toet Ontwerp. Zonder mijn toestemming mag niets daarvan, op welke wijze dan ook, verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt worden.
Toet Ontwerp is altijd gerechtigd om intellectueel eigendom zoals foto’s, teksten of andere input openbaar te maken en/of te verveelvoudigen via internet of gedrukte media. In geen geval kan er aanspraak op vergoeding gemaakt worden.

Aansprakelijkheid
Toet Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen die aangebracht zijn door andere partijen op teksten, afbeeldingen, ontwerpen, websites of andere publicaties buiten het beheer van Toet Ontwerp om.

Disclaimer
Deze privacyverklaring kan door Toet Ontwerp gewijzigd worden, zonder daar melding van te maken.

Contact
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op. Voor officiële klachten kun je terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.