Lettertype op verpakking

De verschillende lettertypes.

Lettertypes zijn te onderscheiden in verschillende categorieën. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken en uitstraling.
Meer info

Andere soorten lettertypes

Gegraveerde letters, Niet-westerse letters en Gotische letters.
Meer info

Opties binnen een lettertype

Sommige types zijn breed (wide) en andere smal (condensed).
Meer info

Leesbaarheid van tekst

Hoe vergroot je de leesbaarheid van letters en de gehele tekst.
Meer info

Dyslexie? Deze letters gebruik je.

Jouw tekst geschikt maken voor mensen met dyslexie, laag geletterden of kinderen? Volg deze regels.
Meer info

Het grootste verschil tussen lettertypes.

Lettertypes zijn te onderscheiden in verschillende categorieën. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken en uitstraling. Zo zijn verschillende manieren om lettertypes te classificeren en weer binnen een klasse onder te delen. Deze details zal ik je besparen. Wat wel belangrijk is om te weten wat een lettertype uitstraalt om zo tot een sterk logo te komen en werkbare huisstijl. En hoe je dit weer in een converterende verpakking omzet.

Met schreef (Serif)

Een schreef is het horizontale of verticale lijntje aan het einde van een lettervorm. Door deze toe te voegen zijn de letters beter te onderscheiden en dus sneller herkenbaar. Daardoor worden ze minder snel verward met een andere letter. Dat maakt een tekst dus voor de meeste mensen leesbaarder. Een schreef leidt je ogen makkelijker naar de volgende regel in een tekst. Vandaar dat deze vaak gebruikt worden in lange teksten zoals boeken en kranten.

Bij een verpakking wordt een schreef-letter vaak gebruikt bij een traditioneel product.

Schreefloos (Sans Serif)

Een schreefloze letter heeft geen lijntje aan het uiteinde van de letter. Deze wordt vaak toegepast bij korte teksten. Denk hierbij aan een productnaam of Pay-off op je verpakking. Je ogen hebben hier dus geen begeleiding nodig naar de volgende regel. De uitstraling wordt hierdoor clean, fris en modern.

Steeds vaker worden lange teksten, zoals een gebruiksaanwijzing, opgemaakt in met een schreefloze letter. Dat komt omdat moderne letters zich op een andere manier onderscheiden. Denk aan de ruimte tussen de letters en open vorm van een letter. Hierdoor is een schreefloze letter in een klein lettertype beter leesbaar dan met schreef.

Scipt of fantasie-letters

Sciptletters lijken op een handschrift. Het voordeel van een ‘geschreven’ letter is dat de tekst veel persoonlijker overkomt. Deze lettertypes zijn niet geschikt voor een lange tekst. Maar print deze op een enveloppe of label. Of gebruik een geschreven letter als kreet op je verpakking.

Fantasieletters verschillen van scriptletters. Je kunt zien dat deze door computers zijn gemaakt. Fantasie letters kunnen perfect een sfeer of gevoel weergeven. Maar let hierbij op dat de tekst nog leesbaar blijf op de verpakking.

Andere soorten lettertypes

Gegraveerde letters

Deze worden vaak geassocieerd met steenhouwers of graveurs. Ze zijn meestal goed leesbaar en hebben een krachtige uitstraling. Gegraveerde letters hebben zelden een gehele schreef maar een kleine “restjes” van over. Dit zien we vaak in de verbreding van de stam.

Bij een verpakking , logo of huisstijl wordt een gegraveerde-letter weer anders toegepast. Dit lettertype wordt vaak gebruikt bij een traditioneel product of een verpakking die een luxe uit moet stralen. Zo heeft bijvoorbeeld Gourmet zoiets eenvoudigs als kattenvoer, omgezet naar een luxe product dat eruit ziet als een drie-sterren-restaurant voor onze dierbare katten. (drie sterren onder het logo)

Niet-westerse letters

Niet-westerse letters herkennen we ook uit duizenden. Door de sfeer in letter herkennen we direct de regio van herkomst. Denk aan: Arabisch, Grieks, Runen, Egyptisch, Javaans, Japans, Thais, Chinees, Koreaans, Sanskriet, Urdu en Hiërogliefen.

Ideaal om in een verpakking een smaakverwachting te creëren en de consument mee op reis te nemen!

Gotische letter

In de twaalfde en dertiende eeuw ontstonden in Europa de eerste universiteiten. De vraag naar boeken nam toe. Het schrift dat werd ontwikkeld, was zowel gemakkelijk te lezen als relatief snel te schrijven. Dankzij het gebruik van de Karolingische minuskel kon de verspreiding van teksten veel sneller, algemener en met minder fouten gebeuren.

In een verpakking zien we deze letters niet snel terug. Vaak omdat ze erg traditioneel zijn. Uiteraard zijn ze wel geschikt voor verpakkingen die juist aan willen geven dat ze als product al jaren/eeuwen in omloop zijn.

Opties binnen een lettertype

De meeste lettertypes zijn de verschillende soorten verkrijgbaar. Sommige types zijn breed (wide) en andere smal (condensed). Andere zijn verlengd ofwel in de hoogte uitgerekt. In het voorbeeld hiernaast hebben we hetzelfde lettertype toegepast maar in verschillende breedtes. Ondanks dat optisch de ene letter groter lijkt dan andere,hebben de gebruikte voorbeelden hetzelfde hoogte formaat.

Zodra we naar de dikte van de letter kijken maken we een onderscheid in: mager (light), normaal, boek (book), half-vet (semi-bold), vet (bold) of ultra-vet (extra-bold). Deze diktes zijn vaak ook weer verkrijgbaar in een cursief/italic optie. Hierdoor wordt een letterfamilie gevormd.

lettertype condensed voorbeeld
lettertype regular voorbeeld
lettertype wide voorbeeld

Hoe vergroot ik de leesbaarheid van tekst?

letter spatiering 0 voorbeeld
letter spatiering 20 voorbeeld
letter spatiering 40 voorbeeld

Letterspatiering

De ruimte tussen de letters noemen letterspatiering. Ieder lettertype heeft zijn eigen spatiering. Bij aangekochte letters (MyFonts.com) is vaak de spatiering optimaal ingesteld in tegenstelling tot de gratis types.

Maar binnen de verschillende lettertypes kunnen we ook een onderscheid maken tussen de spatiering. We kennen lettertypes met een variabele breedte en een vaste breedte. Ofwel een mono-lettertype of proportioneel lettertype. Bij een mono-lettertype neemt de letter i of M even veel ruimte in. Dit klink vreemd maar deze werden vroeger op ouderwetse typmachines gebruikt. Bij de een proportionele letter zijn de letters, en de ruimte die ze innemen niet even breed. Tegenwoordig worden deze lettertypes het meest gebruikt omdat deze prettiger lezen.

mono letters porportioneelletters
mono letters porportioneelletters

Geef de letters vorm

Het formaat de een letter wordt aangegeven in het aantal punten ofwel corps. Dit Een punt is de eenheid ofwel grootte waarin letters worden uitgedrukt. Een punt is 0.376mm. De grootte van de letter is de afstand van de onderkant van de staartletter (j of g) tot aan de bovenkant van een stokletter (k of l).

Vroeger werden de teksten gezet met loden letters. (letterstaafje) Deze hadden standaard maten:
5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36, 48, 60 en 72 punten.

letter staart stok x-hoogte

Lettersoorten

Binnen een lettertype zijn verschillende soorten letters. We kennen de hoofdletters ofwel Kapitalen. De kleine letters die we onderkast noemen. Deze kunnen als volgt worden ingedeeld:

- "stok"-letters: b, d, f, h, k, l
- "staart"-letters: g, j, p, q, y
- "x-hoogte"-letters: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z
- Overige letters: i, tWeten welke lettertypes samen matchen?

Ontvang de Top 50 in jouw mailbox!

Dyslexie? Ofwel: Goed leesbare letters.

Mensen met dyslexie hebben vaak moeite met schreefletters. De letters lijken voor hen in elkaar over te lopen. Wil je graag jouw tekst geschikt maken voor mensen met dyslexie, laag geletterden of kinderen? Hou dan rekening met een aantal kenmerken:

voorbeeld letters leesbaarheid
  • Gebruik een schreefloze letter;
  • Kies een lettertype waarbij de q en p – d en b niet gespiegeld of verdraaid zijn;
  • Let op dat de c en a een relatief grote opening hebben;
  • Gebruik een letter met een eenvoudige a en een g zonder oog;
  • Meestal zijn dit letters met een grote binnenvorm in de a, c, e, o en u;
  • Zet de letters groter dan normaal. (12 tot 14 punten);
  • Zet de spatiering van de letter wat groter of kies een letter die dit van nature heeft. Hierdoor zijn de letters beter te herkennen;
  • Gebruik een letter met een relatief lange stok. Dit helpt om een woord duidelijker te maken.
  • Een lettertype die deze kenmerken heeft is de Tiresias en de Sassoon. Eerder werden lettertypes ontwikkeld als Read Regular en Lexia Readable. Echter is er geen wetenschappelijk onderzoek die onderbouwd dat deze types ook echt effect hebben. Hou je dus voornamelijk aan de bovenstaande regels.Toeter hier je vraag!